Chính sách bảo mật

  1. TOP
  2. Chính sách bảo mật

Thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 2021

Công ty cổ phần カーマッチ

Công ty cổ phần カーマッチnhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của việc quản lý thông tin cá nhân,ngoài việc tuân thủ " Điều luật về bảo vệ thông tin cá nhân "tại đây, Chúng tôi đã thiết lập một chính sách cơ bản về bảo vệ thông tin cá nhânvà thúc đẩy việc quản lý thông tin cá nhân một cách hợp lý và đáng tin cậy.

1. Thu thập, sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân
  • Trong khi thu thập thông tin cá nhân,xác định mục đích sử dụng càng chính xác càng tốttrong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích đó, chúng tôi sẽ sử dụng các phương tiện hợp pháp và công bằngđể nhận được sự đồng ý .
  • Trong khi sử dụng thông tin cá nhân,phải minh bạch và thông báo cho chính chủ,ngoài ra có giới hạn phạm vi mục đích sử dụng đã công bố,Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để ngăn ngừa việc sử dụng ngoài ý muốn trái với mục đích này.
  • Khi ủy thác việc xử lý và cung cấp thông tin cá nhân cho bên thứ 3,thì phải trong phạm vi mục đích sử dụng mà chính chủ đồng ý,và tiến hành nó một cách hợp pháp.
2. Thực hiện các biện pháp an toàn
Để đảm bảo tính chính xác và an toàn khi sử dụng thông tin cá nhân,thiết lập các biện pháp an toàn, bao gồm các biện pháp bảo vệ thông tin,truy cập trái phép vào thông tin cá nhân,Chúng tôi sẽ có gắng ngăn chặn việc rò rỉ, mất mát, hư hỏng,v.v .. thông tin cá nhân và bảo mật một cách chính xác nhất.
3. Phản hồi chính xác cho các khiếu nại và tư vấn.
Nếu có khiếu nại và tư vấn từ chính chủ,Chúng tôi sẽ nhanh chóng trả lời một cách kịp thời và thích hợp.Ngoài ra, Chúng tôi vô cùng tôn trọng quyền lợi của người đã cung cấp thông tin cá nhân,tiết lộ, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân từ chính chủ,hoặc khi bạn được yêu cầu ngừng cung cấp và sử dụng,Chúng tôi cũng sẽ phản hồi một cách hợp pháp và nhanh chóng.
4. Tuân giữ luật pháp, phương châm và quy định
Để thực hiện việc bảo vệ thông tin cá nhân một cách hợp lý,các điều luật và quy định liên quan đến xử lý thông tin cá nhân,chúng tôi sẽ tuân thủ theo phương châm của quốc gia và các tiêu chuẩn khác.

Nơi giải đáp các câu hỏi liên quan đến thông tin các nhân

1-11-1 kasatori-cho, nishi-ku, nagoya-shi, aichi 451-0072

Điện thoại:052-982-7337

Công ty cổ phần カーマッチ Người phụ trách bảo vệ thông tin cá nhân