Kyoto South Logo

meccha!! Đến trang chủ

Tôi có thể giải đáp về visa

Chúng tôi cung cấp tư vấn về cách sống ở Nhật Bản, chẳng hạn như xin thị thực.

Công ty kinh doanh

Tên khu vực Kyoto South
Người đại diện Takahiro Chiba
Công ty điều hành TRICOT INTERNATIONAL INC.
Cửa hàng #103 8-4 Nishiura-cho , Fukakusa Susuhakicho Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto
Nội dung kinh doanh Công việc giới thiệu việc làm cho người nước ngoài.